Startup Weekend به شهر شما می آید

by
Startup Weekend یک برنامه ی ۵۴ ساعته است که برنامه نویس ها٬ طراحان٬ مدیران محصول٬ بازاریاب ها و مدیران کسب و کار های نوین گردهم می آیند تا ایده٬ کار گروهی و راه اندازی یک کسب و کار را به اشتراک بگزارند.
startup Weekends یک تجربه ی یک هفته ای است که سرمایه گزاران می توانند تیم های فنی و ایده ها مناسب را برای سرمایه گزاری پیداکنند. بطور متوسط نیمی از برنامه ی startup Weekends به موضوعات فنی و نیمی دیگر به برنامه های تجاری اختصاص دارد.
شروع برنامه در روز چهارشنبه٬ شرکت کنندگان ایده های خود را مطرح می کنند و به چند گروه کاری می پیوندند. بعد از روزهای پنجشنبه و جمعه٬ تیم میبایست طرح تجاری را تکمیل و اجرا می کنند. در جمعه شب هم داوران طرح را بررسی و برنده را مشخص می کنند.

© Copyright 2017, Startup Weekend, a 501c(3) Non-Profit. All rights reserved. Privacy Policy